همایش ها و رویداد ها

لیست کامل اطلاع رسانی از آخرین رویداد های پیش روی انجمن علوم کامپیوتر دانشگاه یزد

ادامه مطلب

همکاری با انجمن

فرم عضویت و درخواست همکاری با انجمن

ادامه مطلب

همکاری در نشریه دیجیاتک ، نشریه اختصاصی علوم‌کامپیوتر

برای ثبت نظرات ، انتقادات یا پیشنهادات خود و همچنین برای همکاری در هرکدام از بخش های نشریه دیجیاتک می توانید فرمی که در لینک زیر آمده را تکمیل کنید تا ما با شما تماس بگیریم .

مشاهده فرم همکاری در نشریه دیجیاتک

جدیدترین رویدادها

آخرین رویداد ها ، دوره های آموزشی و فعالیت های انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر به صورت خلاصه در بخش زیر قابل دسترس است .